Časový harmonogram

Uvedené časy jsou pouze orientační, organizátor si vyhrazuje právo na jejich změnu.

Prezence účastníků

07:00 hod

Zahájení konference

07:45 hod

Zahájení dopoledního přednáškového bloku

08:00 hod

Josef Antonín Janiš - jeho doba, dílo, včelaření • Martina Hřebenářová, Ivan Černý, Mario Kubec

08:00 hod

Pannobřezost čili parthenogeneze, aneb udělej si sám • Jaroslav Petr

08:50 hod

Epigenetika - "dělnice" genetického kódu ve službách včelaře • Jan Nevoral

09:40 hod

Využití partenogeneze ve vědeckých experimentech a v šlechtitelském programu varroa rezistentních včel • Kaspar Bienefeld

10:30 hod

Jak se dělá hmyzí společenství? • Pavel Jedlička

11:20 hod

Přestávka na oběd

12:05 hod

Zahájení odpoledního přednáškového bloku

13:20 hod

Nové objevy v apidologii • Štěpánka Dlouhá

13:20 hod

Vyhodnocení ztrát v chovu matek • Bronislav Gruna

14:10 hod

Beebreed.eu - nástroj pro strategii udržitelného chovu včel • Kaspar Bienefeld

15:00 hod

Jak se dopracovat k vitálním chovům • Květoslav Čermák

15:50 hod

Přihlášené příspěvky

16:40 hod

Diskuse a závěr

17:00 hod