Profily přednášejících


prof. Dr. agr. Kaspar Bienefeld

Čestný profesor agrární fakulty Humboldtovy univerzity (Berlín), ředitel a vedoucí oddělení šlechtění a chovu včel Včelařského institutu v Hohen Neuendorfu - (Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf eV) v Německu. Autor několika včelařských knih a publikací (Včelařství krok za krokem), koordinátor projektu SMARTBEES a projektu BeeBreed - tlumočené přednášky

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (M. Sc., Ph.D., Sc.D.)

Pracuje jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze-Uhříněvsi, kde se zabývá reprodukční biologií a biotechnologiemi hospodářských zvířat. Přednáší externě na Přírodovědecké fakultě z Karlovy, České zemědělské univerzitě v Praze, Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autor mnoha knih a publikací.

RNDr. Štěpánka Dlouhá 

Vystudovala ekologii na PřF UK v Praze a na J. W. Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. V rámci rodičovské dovolené nyní pečuje o čtyři děti a podílí se na chodu malého včelařství v krajině Českého Švýcarska a Lužických hor. Při včelaření se snaží minimalizovat množství pesticidů v prostředí úlu i ve včelích produktech. Zajímá se o problematiku životaschopnosti a odolnosti včely medonosné, především varroatoleranci. Baví ji popularizace vědeckých poznatků z oboru - pro včelaře pravidelně přednáší a publikuje. 

Ing. Pavel Jedlička, Ph.D.

Během doktorského studia se zabýval účinkem analogů hmyzích hormonů na vývoj a reprodukci (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). Hormonům a jejich funkci u sociálního hmyzu se věnuje i v současné době na Ústavu organické chemie a biochemie, v.v.i. AV ČR v Praze.

Ing. Jan Nevoral, Ph.D.

Vědecký pracovník Biomedicínského centra a Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Se svými kolegy studuje reprodukční procesy, které vedou k oplození a dalšímu embryonálnímu vývoji. Základní poznatky o reprodukčních procesech následně využívá k hodnocení látek, které významně znečišťují prostředí, navíc dokáží napodobit některé hormony a tak ohrožují reprodukční zdraví člověka. Na těchto vědeckých úkolech jeho laboratoř spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních pracovišť.

Ing. Květoslav Čermák, CSc.

Včelaří od svých 14 let. Vystudoval zootechniku na Vysoké škole zemědělské v Brně, diplomová práce byla z oboru včelařství. Tamtéž pod vedením Prof. Kubišové obhájil v roce 1989 disertační práci zaměřenou na šlechtění včel, zvláště na hodnocení medné užitkovosti. Po skončení vysokoškolského studia pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole a na pracovišti Prostějov (1981-85), na pracovišti v Zubří (1997-2008), mezitím na Slovensku na Ústavu včelařství VÚŽV v Liptovském Hrádku (1985-96).

Poslední roky se věnuje šlechtění vlastního kmene včel "Vigor", od r. 2006 na své farmě v Petrušově u Moravské Třebové. Zaměřuje se hlavně na celkovou vitalitu včel a jejich odolnost proti chorobám, aktuálně nejvíce na selekci varroatolerantních linií.

Ing. Martina Hřebenářová 

Absolventka oboru včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. V rodinném hobby provozu na Šumavě se v nadmořských výškách okolo 950 m.n.m. věnuje 60 včelstvům. V horských podmínkách se věnuje praktické práci na místní přizpůsobené linii včel, chovu matek a testování vlastností včel. Badatelka v oblasti historie včelařství a autorka odborných textů.

Ing. Ivan Černý

Známý včelařský propagátor a inovátor. V současnosti přednáší a vyučuje včelaře informačním technologiím a obecnému i speciálnímu včelařství na Středním odborném učilišti v Blatné. Spolupodílí se na organizaci i výuce letních škol nástavkového včelaření. Občas čtenáře časopisu Moderní včelař potýrá i nějakým odborným včelařským textem.

Mgr. Bronislav Gruna

Včelaří profesionálně v rodinném včelařství zaměřeném na produkci druhových medů, včelích matek a oddělků převážně na jižní Moravě, v nadmořských výškách 180 - 450 m n.m. K jeho hlavním zájmům náleží zejména včelařská botanika a druhové medy, chov a šlechtění včelích matek, z problematiky včelích nákaz zvláště hlubší poznání biologie kleštíka včelího.