Josef Antonín Janiš

Narozen 6. února 1749 Lanškroun, zemřel 15. listopadu 1821 Loučeň. 

Katolický kněz, patřil mezi nejvýznamnější včelaře své doby. Byl průkopníkem nástavkového včelaření u nás. Autor několika pojednání o chovu včel (Aučinlivé spravování včel, Nová včelní kniha) a dalších dosud neznámých rukopisů. Ve svém díle, vydaném roku 1789, popsal partenogenezi u včel (samobřezost - vývoj jedince z neoplozeného vajíčka). 

Za své odborné znalosti, týkající se nejen včel, byl v roce 1795 jmenován dopisujícím členem Císařsko-královské vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém (K.K. ökonomisch-patriotische Gesellschaft im Königreich Böhmen).