Hlavní program konference

Svoji účast na konferenci přislíbili tito přednášející:

  • Josef Antonín Janiš,  jeho doba, dílo, včelaření • Martina Hřebenářová • Ivan Černý • Mario Kubec
  • Pannobřezost čili partenogeneze, aneb udělej si sám • Jaroslav Petr
  • Epigenetika - "dělnice" genetického kódu ve službách včelaře • Jan Nevoral
  • Využití partenogeneze ve vědeckých experimentech a v šlechtitelském programu varroarezistentních včel a jeho výsledky • Kaspar Bienefeld
  • Jak se dělá hmyzí společenství? • Pavel Jedlička
  • Nové objevy v apidologii • Štěpánka Dlouhá
  • Vyhodnocení ztrát v chovu matek • Bronislav Gruna
  • Beebreed.eu - nástroj pro strategii udržitelného chovu včel • Kaspar Bienefeld
  • Jak se dopracovat k vitálním chovům včel • Květoslav Čermák

Programem celé konference bude provázet MVDr. Zdeněk Klíma. Přednášky zahraničního hosta z němčiny do češtiny bude tlumočit Ing. Roman Tihelka.

Změna programu vyhrazena!